Vragen? Bel +31 (0)30 8790053

Disclaimer

Algemene Voorwaarden

Toegang tot en gebruik van de Bohemian Fair Trade Website is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. Door contact te leggen en online te winkelen op deze website stemt u in met deze voorwaarden.De Bohemian Fair Trade website en alle informatie, beelden, logo´s, iconen, diensten en producten (hierna te noemen: "de Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Bohemian Fair Trade Website bekende gegevens.

Bohemian Fair Trade kan niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch of de Informatie geschikt is voor een bepaald doel.

Bohemian Fair Trade kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Bohemian Fair Trade Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen.

Bohemian Fair Trade behoudt zich het recht voor om de Bohemian Fair Trade Website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Bohemian Fair Trade sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Bohemian Fair Trade Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Bohemian Fair Trade Website.

Links

De Bohemian Fair Trade Website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites draagt Bohemian Fair Trade geen verantwoordelijkheid.

Intellectuele Eigendom

Bohemian Fair Trade of haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële toepassingen worden gebruikt.

Toepasselijk Recht

De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op de Bohemian Fair Trade Website. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De registratie is aangemeld bij de Registratiekamer te Rotterdam.